• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Członkowie Honorowi

CZŁONKOWIE HONOROWI STOWARZYSZENIA „PRZEKREŚLONY KŁOS”

Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos”

PREZES HONOROWY STOWARZYSZENIA
pani Barbara Cichańska

CZŁONKOWIE HONOROWI STOWARZYSZENIA
pani prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka Szaflarska