• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Cele

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA CELIAKIĘ „PRZEKREŚLONY KŁOS”

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” ma status organizacji pożytku publicznego i jest organizacją non profit wspierającą chorych na celiakię oraz inne schorzenia wymagające stosowania diety bezglutenowej. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej oraz opiera się wyłącznie na pracy społecznej członków i wolontariuszy.

Głównym celem naszych działań jest

  • edukacja chorych na celiakię (i rodziców dzieci chorych na celiakię) oraz
  • integracja środowiska chorych.

Podejmujemy również inicjatywy zmierzające do poprawy sytuacji wszystkich chorych na celiakię (na tym polu naszym największym sukcesem jest wprowadzenie  urzędowego monitoringu żywności bezglutenowej w Polsce).

W ramach działalności edukacyjnej w zakresie diety bezglutenowej i celiakii organizujemy warsztaty, konferencje oraz wydajemy nieodpłatne publikacje dla chorych, natomiast w ramach działalności integracyjnej organizujemy dla chorych imprezy okolicznościowe i nie tylko. Nasza działalność jest kontynuacją wielu lat tradycji oraz osiągnięć, jakie na tym polu miało TPD Koło Pomocy Dzieciom na Diecie Bezglutenowej w Bydgoszczy.


Osoby, które wspólnie z nami zechcą czynnie uczestniczyć w realizacji działań na rzecz chorych na celiakię zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. Tylko razem będzie nam łatwiej przezwyciężyć różne problemy, które stwarzają celiakia i dieta bezglutenowa. Wierzymy, że wspólnie na pewno uda się nam stworzyć znacznie lepsze warunki do normalnego życia wszystkim chorym na celiakię.

Serdecznie zapraszamy

Organizacja wpisana do KRS pod nr 0000345184