• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Cele

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA CELIAKIĘ „PRZEKREŚLONY KŁOS”

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” jest organizacją non profit wspierającą chorych na celiakię oraz inne schorzenia wymagające stosowania diety bezglutenowej. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a opiera się wyłącznie na pracy społeczników i wolontariuszy.

Głównym celem naszych działań jest

  • edukacja chorych na celiakię (i rodziców dzieci chorych na celiakię) oraz
  • integracja środowiska chorych.

Podejmujemy również inicjatywy zmierzające do poprawy sytuacji wszystkich chorych na celiakię (na tym polu naszym największym sukcesem jest wprowadzenie  urzędowego monitoringu żywności bezglutenowej w Polsce).

W ramach działalności edukacyjnej w zakresie diety bezglutenowej i celiakii organizujemy warsztaty, konferencje oraz wydajemy nieodpłatne publikacje dla chorych, natomiast w ramach działalności integracyjnej organizujemy dla chorych imprezy okolicznościowe i nie tylko. Nasza działalność jest kontynuacją wielu lat tradycji oraz osiągnięć, jakie na tym polu miało TPD Koło Pomocy Dzieciom na Diecie Bezglutenowej w Bydgoszczy.


Osoby, które wspólnie z nami zechcą czynnie uczestniczyć w realizacji działań na rzecz chorych na celiakię zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. Tylko razem będzie nam łatwiej przezwyciężyć różne problemy, które stwarzają celiakia i dieta bezglutenowa. Wierzymy, że wspólnie na pewno uda się nam stworzyć znacznie lepsze warunki do normalnego życia wszystkim chorym na celiakię.

Serdecznie zapraszamy

Organizacja wpisana do KRS pod nr 0000345184