• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Sprawozdania

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „PRZEKREŚLONY KŁOS”

Sprawozdania merytorycznie oraz finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat) z działalności Stowarzyszenia „Przekreślony Kłos” dostępne są on-line na stronie Narodowego Instytutu Wolności w linku: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/ – wystarczy wpisać nasz numer KRS: 0000345184.