• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA CELIAKIĘ „PRZEKREŚLONY KŁOS”

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” jest stowarzyszeniem pozarządowym, organizacją „non profit” działającą na rzecz chorych na celiakię oraz inne schorzenia wymagające stosowania diety bezglutenowej.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków Stowarzyszenia oraz pracy wolontariuszy.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • szeroko rozumiana rehabilitacja społeczna i lecznicza osób chorych na celiakię oraz inne choroby i schorzenia wymagające stosowania diety bezglutenowej,
  • ułatwianie codziennego życia chorym wymagającym stosowania diety bezglutenowej, wyrównywanie szans życiowych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, łagodzenie skutków choroby i diety oraz wszelka pomoc w pokonywaniu barier spowodowanych dietą bezglutenową,
  • dążenie, aby żywność bezglutenowa była traktowana jako lek dla chorych, spełniała odpowiednie standardy oraz była powszechnie dostępna,
  • poprawa opieki zdrowotnej, w tym dostępności do lekarzy specjalistów,
  • upowszechnianie wiedzy o celiakii i diecie bezglutenowej (w tym przybliżenie problemów z jakimi borykają się osoby na diecie bezglutenowej),
  • integracja społeczna osób chorych będących na diecie bezglutenowej i ich rodzin oraz mobilizacja do wspólnych działań.


DO POBRANIA
Statut Stowarzyszenia "Przekreślony Kłos"