• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Władze

WŁADZE STOWARZYSZENIA „PRZEKREŚLONY KŁOS”

Władze Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos”
 
Zarząd Stowarzyszenia:

  • Barbara Aleksandra Cichańska – Prezes Stowarzyszenia
  • Marek Cichański – Sekretarz Stowarzyszenia
  • Karolina Szczepańska-Walczak – Skarbnik Stowarzyszenia
  • Barbara Cabańska – członek Zarządu


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

  • Joanna Maciejewska – Przewodnicząca Komisji 
  • Bożena Twardowska – Sekretarz Komisji