• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Wieczerza Wigilina

WIECZERZA WIGILIJNA

Bezglutenowa Wieczerza Wigilijna to okolicznościowa impreza świąteczna adresowana do osób chorych, członków Stowarzyszenia „Przekreślony Kłos”. Impreza rozpoczyna się mszą, a kończy wspólnym spotkaniem przy stole pełnym świątecznych potraw w bezglutenowej wersji.

Na imprezę obowiązują zapisy - szczegółowe informacje o bieżącej imprezie można znaleźć na Facebooku Stowarzyszenia „Przekreślony Kłos” oraz stronie www.dietabezglutenowa.org.pl