• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

1 procent

TWÓJ 1 PROCENT PODATKU NA RZECZ CHORYCH NA CELIAKIĘ

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” w Bydgoszczy bardzo serdecznie prosi wszystkich sympatyków działań organizacji podejmowanych na rzecz chorych na celiakię o przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia.