• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Pozostałe działania

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA CELIAKIĘ "PRZEKREŚLONY KŁOS" NA RZECZ ŚRODOWISKA OSÓB CHORYCH NA CELIAKIĘ

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” było inicjatorem powołania w Polsce urzędowego monitoringu żywności bezglutenowej. Zadanie to zrealizowano przy współpracy z posłami: Teresą Piotrowską i prof. Maciejem Świątkowskim. Dzięki naszej inicjatywie prowadzone są urzędowe kontrole żywności bezglutenowej, a chorzy sięgając po produkty bezglutenowe mogą czuć się bezpieczniej.


Ponadto Stowarzyszenie „Przekreślony Kłos” jest inicjatorem wielu interpelacji poselskich:

  • 2008 – Interpelacja nr 6203 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad orzecznictwa o niepełnosprawności z tytułu celiakii i zaliczania chorych na celiakię do osób niepełnosprawnych – dotycząca ujednolicenia orzecznictwa o niepełnosprawności chorych na celiakię oraz innej możliwości wsparcia chorych na celiakię – poseł Teresa Piotrowska
  • 2010 - Interpelacja nr 17986 do ministra zdrowia w sprawie problemów związanych z niską wykrywalnością celiakii oraz kwestii dotyczących badania żywności bezglutenowej  - dotycząca możliwości rozpoznania wykonywania badań przesiewowych w kierunku celiakii przez lekarza pierwszego kontaktu oraz kontroli żywności bezglutenowej – poseł Teresa Piotrowska
  • 2013 - Interpelacja nr 15017 do ministra zdrowia w sprawie refundowania wybranych bezglutenowych środków spożywczych zaliczanych do środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego – dotycząca refundacji kosztów diety bezglutenowej lub innej formy pomocy dla chorych ze strony państwa – poseł Teresa Piotrowska
  • 2013 - Interpelacja nr 17253 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundowania wybranych bezglutenowych środków spożywczych zaliczanych do środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego – dotycząca refundacji kosztów diety bezglutenowej lub innej formy pomocy dla chorych ze strony państwa – poseł Teresa Piotrowska
  • 2016 - Interpelacja nr 3092 do ministra zdrowia w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności bezglutenowej – dotycząca nadzoru nad żywnością bezglutenową – posłowie: Teresa Piotrowska, Zbigniew Pawłowicz
  • 2016 - Interpelacja nr 8441 do ministra zdrowia w sprawie znakowania żywności bezglutenowej – dotycząca wprowadzenia rejestru żywności bezglutenowej i rozszerzenia monitoringu o lokale gastronomiczne - posłowie: Teresa Piotrowska, Zbigniew Pawłowicz
  • 2017 - Interpelacja nr 11313 do ministra zdrowia w sprawie obowiązkowej rejestracji żywności bezglutenowej oraz utworzenia jawnego rejestru tej żywności bezglutenowej – dotycząca wprowadzenia rejestru żywności bezglutenowej – poseł Tomasz Latos