• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
na Celiakię „Przekreślony Kłos”
KRS: 0000345184
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Adres do korespondencji: 85-950 Bydgoszcz 1, skrytka poczt. nr 76
Siedziba organizacji: 85-200 Bydgoszcz, ul. Łokietka 6
Numer konta bankowego: 94 1020 1462 0000 7302 0205 1225
PKO BP S.A. Oddz. 1 w Bydgoszczy
Dziękujemy za wysłanie wiadomości.