• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Nasze działania

NASZE DZIAŁANIA FINANSOWANE Z WPŁAT 1 % PODATKU

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” jest organizacją pożytku publicznego opartą na pracy wolontariuszy i nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
Na rzecz wszystkich chorych na celiakię oraz inne schorzenia wymagające stosowania diety bezglutenowej Stowarzyszenie „Przekreślony Kłos” realizuje następujące działania:

 • prowadzi nieodpłatną i profesjonalną działalność edukacyjną w zakresie celiakii i diety bezglutenowej,
 • wydaje książki, poradniki, informatory oraz broszury dotyczące celiakii i diety bezglutenowej,
 • organizuje różnorodne imprezy i spotkania integracyjne, kulturalne, okolicznościowe i świąteczne, 
 • oferuje szeroką pomoc chorym na celiakię, w tym pomoc materialną,
 • współdziała z administracją rządową i samorządową, w celu poprawy jakości życia oraz rozwiązywania problemów z jakimi borykają się chorzy na celiakię z racji diety,
 • współpracuje z placówkami służby zdrowia w celu poprawy opieki zdrowotnej nad chorymi na celiakię,
 • wspólnie ze środowiskiem naukowym realizuje różne programy edukacyjne w zakresie celiakii i diety bezglutenowej,
 • współpracuje z producentami żywności bezglutenowej, mobilizujemy ich do uruchamiania produkcji nowych wyrobów bezglutenowych.


Dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach 1% w 2020 roku między innymi:

 • przygotowaliśmy nową, mobilną wersję poradnika WSZYSTKO O DIECIE BEZGLUTENOWEJ I CELIAKII,
 • prowadziliśmy warsztaty AKADEMII KULINARNEJ CELIAKA,
 • przygotowaliśmy dla chorych wsparcie w ramach BEZGLUTENOWEJ WIECZERZY WIGILIJNEJ.