• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

KONFERENCJA CELIAKIA - PROBLEMY DZIECI I DOROSŁYCH 2007