• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA