• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

KOMUNIKAT, dla osób zapisanych na SPOTKANIE WIGILIJNE