• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

WYCIECZKA INTEGRACYJNA DO GDAŃSKA/REDY