• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

IMPREZA INTEGRACYJNA - WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY