• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia