• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Pożegnanie lata – zaproszenie dla dzieci