• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Konkurs plastyczny Moje bezpieczne wakacje 2020