• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Cele

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHORYCH NA CELIAKIĘ „PRZEKREŚLONY KŁOS”

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” jest organizacją non profit wspierającą wszystkich chorych na celiakię oraz inne schorzenia wymagające stosowania diety bezglutenowej. Stowarzyszenie opiera się na pracy wolontariuszy oraz nie prowadzi działalności gospodarczej.

Celiakia jest chorobą o całożyciowym przebiegu, a dieta bezglutenowa jest jedynym skutecznym lekiem. Chorzy na celiakię i ich rodziny borykają się z wieloma różnymi trudnościami, dość powszechną niewiedzą, a czasami nawet obojętnością. Niejednokrotnie nawet nie wiedzą, gdzie lub u kogo szukać fachowych porad, czy doraźnej pomocy. Stowarzyszenie „Przekreślony Kłos” stara się to radykalnie zmienić.

Głównym celem naszych działań jest wyrównanie równego startu i szans życiowych tym chorym. Uczymy ich życia z dietą bezglutenową oraz przezwyciężania barier, które wynikają z diety. Działania naszego Stowarzyszenia adresowane są do wszystkich chorych oraz rodziców chorych dzieci. Są powszechnie dostępne oraz w zdecydowanej większości nieodpłatne. Działalność nasza jest kontynuacją wielu lat tradycji oraz osiągnięć, jakie na tym polu miało TPD Koło Pomocy Dzieciom na Diecie Bezglutenowej w Bydgoszczy.

Osoby, które wspólnie z nami zechcą czynnie uczestniczyć w realizacji działań na rzecz chorych na celiakię zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi. Tylko razem będzie nam znacznie łatwiej przezwyciężyć różne problemy, które stwarzają celiakia i dieta bezglutenowa. Razem na pewno uda się nam stworzyć znacznie lepsze warunki do normalnego życia wszystkim chorym na celiakię. 

 
Serdecznie zapraszamy.
 
Organizacja wpisana do KRS pod nr: 0000345184