• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Władze

WŁADZE STOWARZYSZENIA „PRZEKREŚLONY KŁOS”

Władze Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos”
 
Zarząd Stowarzyszenia:

  • Barbara Aleksandra Cichańska – Prezes Stowarzyszenia
  • Magdalena Szukalska – Sekretarz Stowarzyszenia
  • Magdalena Chachaj – Skarbnik Stowarzyszenia
  • Monika Borowska – członek Zarządu
  • Justyna Glińska – członek Zarządu
  • Marta Nowak – członek Zarządu


Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

  • Joanna Maciejewska – Przewodnicząca Komisji 
  • Barbara Cabańska – Sekretarz Komisji 
  • Ewa Jerzakowska – Członek Komisji