• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Nasze działania

NASZE DZIAŁANIA FINANSOWANE Z WPŁAT 1 % PODATKU

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię „Przekreślony Kłos” jest organizacją pożytku publicznego opartą na pracy wolontariuszy i nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
Na rzecz wszystkich chorych na celiakię oraz inne schorzenia wymagające stosowania diety bezglutenowej Stowarzyszenie „Przekreślony Kłos” realizuje następujące działania:

 • prowadzi nieodpłatną i profesjonalną działalność edukacyjną w zakresie celiakii i diety bezglutenowej,
 • wydaje książki, poradniki, informatory oraz broszury dotyczące celiakii i diety bezglutenowej,
 • organizuje różnorodne imprezy i spotkania integracyjne, kulturalne, okolicznościowe i świąteczne, 
 • oferuje szeroką pomoc chorym na celiakię, w tym pomoc materialną,
 • współdziała z administracją rządową i samorządową, w celu poprawy jakości życia oraz rozwiązywania problemów z jakimi borykają się chorzy na celiakię z racji diety,
 • współpracuje z placówkami służby zdrowia w celu poprawy opieki zdrowotnej nad chorymi na celiakię,
 • wspólnie ze środowiskiem naukowym realizuje różne programy edukacyjne w zakresie celiakii i diety bezglutenowej,
 • współpracuje z producentami żywności bezglutenowej, mobilizujemy ich do uruchamiania produkcji nowych wyrobów bezglutenowych.


Dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach 1% w 2019 roku między innymi:

 • wydaliśmy poradnik CELIAKIA. DIETA BEZGLUTENOWA. CO CHORY POWINIEN WIEDZIEĆ, który jest nieodpłatnie dostępny dla wszystkich chorych na celiakię i który trafił do przychodni oraz poradni dietetycznych,
 • w październiku zorganizowaliśmy kolejną edycję Akademii Zdrowia Celiaka, dzięki której chorzy i ich najbliżsi mogli nieodpłatnie uzupełnić swoją wiedzę z zakresu celiakii i diety bezglutenowej, porozmawiać ze specjalistami z zakresu celiakii i diety bezglutenowej oraz poznać najnowsze bezglutenowe produkty,
 • przez cały rok w siedzibie Stowarzyszenia prowadziliśmy nieodpłatne, otwarte dla chorych i ich rodzin „Warsztaty nauki życia z dietą bezglutenową” oraz udzielaliśmy porad z zakresu diety bezglutenowej,
 • dla chorych na celiakię zorganizowaliśmy wiele bezpłatnych imprez o charakterze integracyjnym, pośród których były: Śniadanie Wielkanocne, Dzień Dziecka, Mikołajki oraz Wieczerza Wigilijna.