• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Akademia Zdrowia Celiaka

AKADEMIA ZDROWIA CELIAKA

AKADEMIA ZDROWIA CELIAKA to spotkania obejmujące wykłady specjalistów z zakresu celiakii, diety bezglutenowej i bezglutenowej żywności.

AKADEMIA ZDROWIA CELIAKA odbywa się corocznie na przełomie września i października, a adresowana jest do wszystkich chorych, rodziców chorych dzieci oraz osób zainteresowanych problematyką diety bezglutenowej i celiakii. Akademia daje uczestnikom możliwość uzupełnienia wiedzy o celiakii i diecie bezglutenowej oraz zadania pytań specjalistom.


AKADEMII ZDROWIA CELIAKA towarzyszą:
● wystawy firm produkujących żywność bezglutenową oraz dystrybutorów bezglutenowej żywności,
● prezentacja nowości na bezglutenowym rynku wraz z degustacją.

Udział w imprezie jest nieodpłatny, a swoje uczestnictwo należy potwierdzić wysyłając zgłoszenie.