• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Zaproszenie na program kabaretowy Igora Kwiatkowskiego „Pół geniusz, pół kretyn”