• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Żegnamy zasłużonego dla bezglutenowej społeczności