• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Podsumowanie 1 połowy 2024 roku