• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Komunikat dla rodziców dzieci zapisanych na spotkanie Dzień Dziecka w ROBOProject.