• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Bliżej Kultury - Komedia liryczna FALSTAFF