• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Schär Food Truck Tour w Bydgoszczy