• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

AKADEMIA KULINARNA CELIAKA - figurki z bezglutenowej masy cukrowej