• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

KOMUNIKAT dla osób zapisanych na bezglutenową Wieczerzę Wigilijną