• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

KOMUNIKAT skierowany do osób zapisanych na bezglutenowe Mikołajki