• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Zaproszenie na operę komiczną „Napój Miłosny”