• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Żegnamy producenta i przyjaciela chorych na celiakię