• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

AKADEMIA ZDROWIA CELIAKA 2020 - rejestracja i zmiany w programie