• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Wycieczka rekreacyjno-krajoznawcza w Tatry