• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Zaproszenie na koncert Michała Bajora "Color Cafe"