• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Zaproszenie na musical "PAN KLEKS.POWRÓT."