• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Zaproszenie na spektakl "PAN KLEKS. POWRÓT"