• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Celiakię "Przekreślony Kłos".

Bliżej kultury - musical Wyspa